Πολιτικές Ξενοδοχείου

Για την Κράτηση

 • Οι τιμές των δωματίων μας είναι σε ευρώ, ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση
 • Οι τιμές περιλαμβάνουν: Φ.Π.Α   και δημοτικό φόρο.
 • Οι τιμές των δωματίων δεν περιλαμβάνουν φόρο διανυκτέρευσης.(0,50 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση)
 • Για την επιβεβαίωση της κράτησης σας προκαταβολή του 30% της συνολικής αξίας της παραμονής σας είναι απαραίτητη. Μπορεί να γίνει με μετρητά, έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω PayPal ή με χρέωση Πιστωτικής κάρτας. Η προκαταβολή θα πρέπει να ληφθεί εντός χρονικού διαστήματος που θα υποδειχθεί από την υποδοχή, διαφορετικά η προ κράτηση ακυρώνεται χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

Χρεώσεις και εξόφληση  λογαριασμών

 • Κατά την παραμονή σας μπορείτε να χρεώνετε στον λογαριασμό του δωματίου σας, με τυχόν επιπλέον χρεώσεις από υπηρεσίες του ξενοδοχείου που κάνατε χρήση.  Για την χρέωση στο λογαριασμό του δωματίου είναι απαραίτητη η υπογραφή σας στο χρεωστικό σημείωμα που θα σας ζητηθεί από το προσωπικό του ξενοδοχείου.
 • Για την τακτοποίηση οικονομικών θεμάτων, το λογιστήριο του ξενοδοχείου είναι στην διάθεση σας από τις 08:00 έως 22:00. Σας παρακαλούμε να έχετε τακτοποιήσει τον λογαριασμό σας το αργότερο την προηγούμενη της αναχώρησης σας από το ξενοδοχείο.
 • Όλες οι πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές

Για το Δωμάτιο

 • Ώρα Αναχώρησης (Check out) είναι το αργότερο μέχρι  11:30 μ.μ.
 • 'Ώρα 'Άφιξης (Check-In) από 14:00 μ.μ., παρ’ όλα αυτά το δωμάτιο παραδίδεται πάντα το συντομότερο δυνατό ανάλογα με την διαθεσιμότητα.
 • Ημέρα  άφιξης   υπολογίζεται  ολόκληρη  ως  προς  το ενοίκιο , ανεξάρτητα  από  την ώρα  άφιξης  .
 • Η μίσθωση του δωματίου λήγει στις 11:30. Χρήση του δωματίου μετά από αυτή την ώρα μπορεί να γίνει μόνο σε συνεννόηση με την υποδοχή και με επιπλέον επιβάρυνση. Παραμονή   μέχρι  τις  18.00μμ  θα καταβάλλεται  το 50%  του συμφωνηθέντος μισθώματος , ενώ  σε  περίπτωση παραμονής  μετά  τις  18.00μμ  θα  καταβάλλεται  ολόκληρο το συμφωνηθέν μίσθωμα.

Για τα παιδιά

 • Προσφέρεται  δωρεάν  διαμονή  σε  παιδιά  ηλικίας  μέχρι  2  ετών, για παιδιά από 7 έως 14 ετών έκπτωση 50% επί της τιμής ενηλίκου ατόμου και παιδιά από 14 ετών η χρέωση είναι κανονική. Κούνια μωρού ή παιδικό κρεβάτι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Για ακυρώσεις

 • Σε περίπτωση ακύρωσης  , όταν αυτή γίνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών   η  προκαταβολή  επιστρέφεται εξ ολοκλήρου.  Σε αντίθετη περίπτωση η προκαταβολή θα παρακρατείτε
 • Σε  περίπτωση  αναχώρησης  πριν  από  την προγραμματισμένη  ημερομηνία  δεν  επιστρέφεται  η προκαταβολή  και  ο πελάτης  υποχρεούται  να καταβάλλει  το 50%  του συνολικού  ποσού  που αντιστοιχεί  στις υπόλοιπες ημέρες της κράτησης.
 • Κρατήσεις μη επιστρέψιμης τιμής, δεν προβλέπεται δωρεάν ακύρωση. Σε περίπτωση ακύρωσης, μεταβολής ή μη εμφάνισης το συνολικό ποσό της κράτησης χρεώνετε.
 • Κρατήσεις ευέλικτων τιμών, ακυρωτική πολιτική μπορεί να διαφέρει ανάλογα με της ημερομηνίες. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην κράτηση σας.

Γενικά

 • Για  κάθε  βλάβη ή  ζημία  που  έγινε  στο Ξενοδοχείο  και  προκλήθηκε  από τους  πελάτες κατά τη διαμονή τους, οφείλουν  να  αποζημιώσουν  το Ξενοδοχείο πριν  την αναχώρησή  τους  .
 • Οι πελάτες  έχουν  την ευθύνη  φύλαξης  των προσωπικών τους αντικειμένων και ιδιαίτερα των  τιμαλφών, το  Ξενοδοχείο απαλλάσσεται  από  κάθε  ευθύνη  για  τυχόν ζημία ή απώλεια  αυτών.
 • Σε  περίπτωση  που το Ξενοδοχείο  αδυνατεί  να  διαθέσει  τα δωμάτια στις  ημερομηνίες   κράτησης  για  οποιοδήποτε  λόγο , τότε  οφείλει να  παρέχει στους  πελάτες  διαμονή  σε  άλλο  Ξενοδοχείο  στην περιοχή  και   να επιστρέψει  το  ποσό  της  προκαταβολής  που  έχει κατατεθεί .

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι, στα δωμάτια, για την ασφάλεια όλων, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας αλλά  και την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου,  δεν είναι δυνατή:

 • Η παρασκευή φαγητού, η εστίαση μέσα σ' αυτά καθώς και η παραγγελία μέσω DELIVERY. Επιτρέπονται σνακ και μικρά φρούτα.
 • Η χρήση καμινέτων, βραστήρων και κεριών.
 • Η πλύση ρούχων και λοιπόν ειδών ιματισμού
 • Η μουσική και κάθε είδους συγκέντρωση στα δωμάτια, που μπορεί να δημιουργεί θόρυβο ή ενόχληση στου υπόλοιπους πελάτες.
 • Η μεταφορά και η χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού.
 • Το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους δεν επιτρέπετε
 • Επίσης οποιαδήποτε επίσκεψη γνωστών και φίλων να γίνεται μόνο στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Οι επισκέψεις στα δωμάτια δεν επιτρέπονται.